VILLKOR

Birch & Wood uppfyller naturligtvis alla de lagstadgade garantierna och efterlever alltid gällande köplag inklusive den 3-åriga reklamationsrätten.

Våra stommar levereras alltid monterade för att garantin ska gälla.

På vitvaror och övriga varor från underleverantörer följer vi producentens garantibestämmelser.

 

Gällande måttsättning och beställning av produkter tar Birch & Wood fullt ansvar för att produkten är korrekt måttsatt och stämmer överens med godkänd ritning om kunden har använt sig utav Birch & Woods hantverkare för uppmätning samt installation. Det är kundens ansvar att kontrollera samt godkänna beställningsunderlaget. Ett godkänt beställningsunderlag fungerar som produktionsunderlag. Ändringar i en redan godkänd beställning innebär extra leveranstid. 

 

Betalning 

 

Vid beställning faktureras 50 % av ordervärdet + frakt. Fakturan betalas för att beställningen ska gå i produktion. Resterande belopp faktureras i samband med slutleverans. Gäller beställningen sideboards eller badrumskommoder erläggs full betalning innan beställning. Är produkten transportskadad eller om något fattas i beställningen utgår fortfarande full betalning av faktura. Birch & Wood garanterar en snabb ersättning av produkt och kommer hantera ärendet skyndsamt. 

 
 
Servicegaranti/leverans

 

En ungefärlig leveransdag anges vid beställningen. Den normala leveranstiden är mellan 6-8 veckor. Detta är vad Birch & Wood eftersträvar att hålla. Leveranstiden kan påverkas av leverantörer och underleverantörer. Med försening menas att Birch & Wood inte kan leverera beställningen. Om kunden inte kan ta emot leveransen betraktas inte som försening, i sådant fall bör kunden ändå betala slutfakturan. Om sen leverans påverkar övriga hantverkarnas bokade tider är Birch & Wood inte skyldiga att kompensera detta. En tilläggsbeställning räknas som en ny beställning. Är leverans till kunden ej möjlig med anledning av begränsad framkomlighet eller annan omständighet t.ex. att kunden ej kan ta emot varan avslutas transporten. Ny transport bekostas av kunden.

 

Skulle något fattas eller vara skadat vid leverans, garanterar Birch & Wood en snabb och effektiv reparation/leverans av ersättningsprodukt (inom 8 veckor). Rapport om skada måste ske skyndsamt efter leverans dock senast 3 dagar efter leveranstillfället. Vid transportskada måste skadan rapporteras tillsammans med bilder på det skadade emballaget för att produkten ska ersättas under ovan nämnda tidsfrist. Kunden har som skyldighet att noggrant undersöka leveransen och kontrollera/rapportera om eventuella skador inom ovan nämnda tidsfrist. Har varan monterats/används/packats ur sitt emballage och fått yttre påverkan/skador ersätts inte produkten. Har varan ett produktionsfel åberopas den 3-åriga reklamationsrätten. 

Eventuell avbokning av leverans skall ske senast tre veckor innan den preliminära leveransveckan (dvs. om leverans skall ske under vecka 4 skall avbokning ske senast vecka 1). Vid försenad avbokning sker ingen återbetalning av erlagd leveransavgift.

 

Ändring/avbokning av beställning

 

Kundanpassade beställningar såsom måttbeställda bänkskivor, diskhoar och kundlackerade luckor/stommar går inte att avbeställa eller ändra i beställningen därav. Om du önskar avbeställa din beställning och vi redan har påbörjat hanteringen av den, betalar du den faktiska hanteringskostnaden som har uppkommit för Birch & Wood  (i enlighet med Konsumentköplagen [1990:932]) eller minimumdebitering om 4 % av ordervärdet exklusive moms.

 
 
Reklamationer/ returer

Om din Birch & Wood produkt går sönder och produkten omfattas av garantin, ska du kontakta Birch & Wood så fort som möjligt.

Birch & Wood kommer därefter att undersöka produkten och efter eget omdöme avgöra om den omfattas av garantin. Om produkten omfattas av garantin, är det Birch & Wood som avgör om produkten ska repareras eller om den ska ersättas av en ny eller motsvarande vara. Det enda du som kund ska göra är att lämna in den felaktiga/trasiga produkten till oss, så att vi kan utföra reparationen/ersätta produkten.

På vitvaror och tillbehör från Birch & Woods underleverantörer gäller producentens garantibestämmelser.

Birch & Wood betalar dock inte kostnader för reparationsarbete som kunden själv har beställt, utan att Birch & Wood först lämnat sitt skriftliga godkännande. Om den felaktiga/trasiga produkten har utgått från Birch & Woods sortiment, levererar Birch & Wood en lämplig ersättningsprodukt. Det är Birch & Wood som avgör vad som är en lämplig ersättningsprodukt.

 

För att garantin ska gälla måste du kunna uppvisa dokumentation för att du har köpt

produkten hos Birch & Wood.

 

 
Garanti 

Birch & Wood tillhandahåller 2 års garanti på egenproducerade produkter. I vårt utbud har vi ett stort sortiment av trä. När man köper en produkt i trä måste man vara medveten om att denna kräver visst underhåll. Vi rekommenderar att man sköter om sin produkt och följer våra skötselråd samt att man oljar in/hårdvaxoljar sin träprodukt ca 1 gång/ år med en träolja/hårdvaxolja. Utsätts en träprodukt för direkt väta sväller träet och förstörs/skadas. Fuktskador omfattas inte av garantin. 

 

Garantin gäller inte produkter som har förvarats, monterats, installerats eller använts på ett felaktigt sätt. Vidare gäller garantin inte heller om det har gjorts ändringar i produkten på ett felaktigt sätt eller om produkten har rengjorts i strid med eventuella skötselanvisningar.

Garantin omfattar inte normalt slitage, repor, skärmärken eller skador som uppstått till följd av slag eller av en olyckshändelse. Garantin gäller inte heller om produkterna exempelvis har varit placerade utomhus eller i en fuktig miljö.

 

Garantin omfattar inte olyckshändelser eller följdskador.

© 2019 by Birch & Wood

Concept Store, Roslagsgatan 12

Öppet:

Mån-Fre 10-17

Lör 12-16

 

info@birchandwood.com

Tel:  073-716 95 00 

076-000 63 75